Educació Infantil

L’educació infantil comprèn des dels 3 als 5 anys, organitzada en tres cursos: P3, P4 i P5.

El‌ ‌Col·legi‌ ‌Santíssima‌ ‌Trinitat‌ ‌ofereix‌ ‌a‌ ‌les‌ ‌famílies‌ ‌la‌ ‌possibilitat‌ ‌que‌ ‌els‌ ‌seus‌ ‌fills‌ ‌i‌ ‌filles‌ ‌rebin‌ ‌ensenyament‌ ‌des‌ ‌dels‌ ‌tres‌ ‌fins‌ ‌als‌ ‌setze‌ ‌anys.‌ ‌

El‌ ‌cicle‌ ‌d’infantil‌ ‌està‌ ‌situat‌ ‌a‌ ‌l’edifici‌ ‌del‌ ‌davant‌ ‌de‌ ‌l’edifici principal.

L’educació‌ ‌dels‌ ‌nens‌ ‌i‌ ‌nenes‌ ‌de‌ ‌P3‌ ‌‌ha‌ ‌de‌ ‌ser‌ ‌un‌ ‌dels‌ ‌objectius‌ ‌prioritaris‌ ‌per‌ ‌als‌ ‌docents,‌‌ per‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌família‌ ‌i‌ ‌per‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌societat.‌ ‌ ‌‌

Per‌ ‌tant‌ ‌entre‌ ‌altres,‌ ‌considerem‌ ‌com‌ ‌a‌ ‌objectius‌ ‌prioritaris:‌ ‌

 • Progressar‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌coneixement‌ ‌d’un‌ ‌mateix‌ ‌i‌ ‌‌fomentar‌ ‌el‌ ‌creixement‌ ‌físic‌ ‌i‌ ‌intel·lectual‌ ‌i‌ ‌en‌ ‌valors: verbalitzar‌ ‌sentiments,‌ ‌estats‌ ‌d’ànim,...‌ ‌
 • Iniciar-se‌ ‌en‌ ‌‌l’adquisició‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌llengua‌ ‌anglesa‌,‌ ‌incloent-la‌ ‌en‌ ‌els‌ ‌diferents‌ ‌moments‌ ‌del‌ ‌dia‌ ‌dia.‌ ‌ ‌
 • Millorar‌ ‌els‌ ‌hàbits‌ ‌de‌ ‌socialització‌ ‌i‌ ‌coordialitat‌:‌ ‌usar‌ ‌el‌ ‌llenguatge‌ ‌correcte,‌ ‌saludar,‌‌ esperar‌ ‌el‌ ‌torn‌.‌ ‌Realitzar‌ ‌les‌ ‌tasques,‌ ‌tant‌ ‌individualment‌ ‌com‌ ‌en‌ ‌grup.‌ ‌Així,‌ ‌amb‌‌ el‌ ‌treball‌ ‌individual‌ ‌potenciem‌ ‌la‌ ‌seva‌ ‌autonomia‌ ‌i‌ ‌amb‌ ‌el‌ ‌treball‌ ‌en‌ ‌grup,‌ ‌aprenen‌ ‌a‌ ‌compartir,‌ ‌respectar‌ ‌i‌ ‌conviure.‌ ‌
 • Experimentar‌ ‌i‌ ‌manipular‌ ‌els‌ ‌objectes‌ ‌de‌ ‌l’entorn‌.‌ ‌
 • Reforçar‌ ‌el‌ ‌treball‌ ‌per‌ espais ‌com‌ ‌a proposta‌ ‌metodològica‌ ‌que planteja‌ ‌delimitar‌ ‌espais‌ ‌on‌ ‌els‌ ‌alumnes‌ ‌puguin‌ ‌realitzar‌ ‌de manera‌ ‌simultània‌ ‌diferents‌ ‌activitats‌ ‌de‌ ‌tipus‌ ‌cognitiu,‌ ‌manipulatiu‌ ‌i‌ ‌joc‌ ‌simbòlic.‌ ‌
 • Respectar‌ ‌i‌ ‌estimar‌ ‌l’entorn‌:‌ ‌animals,‌ ‌plantes,‌ ‌materials,...‌ ‌ ‌
 • Conèixer‌ ‌i‌ ‌participar‌ ‌de‌ ‌les‌ ‌‌festes‌ ‌tradicionals‌. ‌
 • Desenvolupar‌ ‌el‌ ‌‌sentit‌ ‌artístic‌ ‌‌de‌ ‌l’infant.‌ ‌
L’adaptació dels primers dies d’escola

‌‌‌Els‌ ‌primers‌ ‌dies‌ ‌d’escola‌ poden‌ ‌ser‌ ‌una‌ ‌mica‌ ‌difícils‌ ‌per‌ ‌alguns‌ ‌infants‌ ‌donat‌ ‌que‌ ‌hauran‌ ‌d’habituar-se‌ ‌a‌ ‌noves‌ situacions,‌ ‌espais‌‌,‌ ‌persones,…‌ ‌ ‌
Nosaltres‌ ‌conscients‌ ‌d’aquest‌ ‌canvi‌ ‌procurem‌ ‌que‌ ‌els‌ ‌nens‌ ‌i‌ ‌nenes‌ ‌puguin‌ ‌rebre‌ ‌un‌ ‌tracte‌ ‌més‌ ‌personalitzat‌,‌ ‌trobin‌ ‌amb‌ ‌un‌ ‌ambient‌ ‌tranquil i‌ ‌agradable.‌ ‌Per‌ ‌això,‌ ‌disposem‌ ‌d’una‌ ‌persona‌ ‌de‌ ‌suport‌ ‌per‌ ‌atendre‌ ‌les‌ ‌necessitats‌ ‌de‌ ‌cadascun‌ ‌dels‌ ‌infants.‌ ‌

Pensem‌ ‌que‌ ‌és‌ ‌important‌ ‌que‌ ‌els‌ ‌pares,‌ ‌abans‌ ‌de‌ ‌començar‌ ‌al‌ ‌setembre,‌ ‌coneixin‌ ‌la‌ ‌tutora‌ ‌a qui‌ ‌confiaran‌ ‌el‌ ‌seu‌ ‌fill‌ ‌o‌ ‌filla.,‌ ‌i‌ ‌la‌ ‌tutora‌ ‌també‌ ‌pugui‌ tenir‌ ‌coneixença‌ ‌d’alguns‌ ‌aspectes‌ ‌importants‌ ‌dels‌ ‌seus‌ ‌alumnes.‌ ‌Per‌ ‌això,‌ ‌els‌ ‌primers‌ ‌dies‌ ‌de‌ ‌setembre,‌ ‌es‌ ‌fa‌ ‌‌una‌ ‌reunió‌ individual‌ ‌amb‌ ‌cada‌ ‌família‌.‌ ‌ ‌

Per‌ ‌a‌ ‌‌facilitar‌ ‌l’adaptació‌ ‌dels‌ ‌primers‌ ‌dies‌,‌ ‌emprem‌ ‌les‌ ‌següents‌ ‌estratègies:‌

El‌ ‌primer‌ ‌dia‌ ‌de‌ ‌curs,‌ ‌els‌ ‌pares‌ ‌dels‌ ‌alumnes‌ de‌ ‌P3‌ ‌podran‌ ‌baixar‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌classe‌ ‌per‌ ‌acompanyar‌‌ als‌ ‌seus‌ ‌fills‌ ‌i‌ ‌filles‌ ‌a‌ ‌les‌ ‌9‌ ‌del‌ ‌matí.‌ ‌ ‌
Aquests‌ ‌primers‌ ‌dies‌ ‌d’escola‌ ‌els‌ ‌pares‌ ‌que‌ ‌ho‌ ‌considerin‌ ‌i‌ ‌per‌ ‌tal‌ ‌de‌ ‌facilitar‌ ‌l’adaptació, ‌podran‌ ‌recollir‌ ‌els‌ ‌nens‌ ‌i‌ ‌nenes‌ ‌de‌ ‌P3‌ ‌a‌ ‌les‌ 12:00h.‌ ‌

Què més fem? (Complementàries a Infantil)

A l’Educació Infantil tenim unes hores destinades a ampliar la nostra acció educativa: 

 • Hello: L'objectiu és que l'alumne comenci a relacionar-se amb la llengua anglesa en un entorn lúdic.
 • Informàtica: els nostres objectius son: Estimular la creativitat, poder experimentar i manipular per si mateixos, respectar el ritme de cada alumne i les seves necessitats, fomentar la curiositat....
 • Racons. Jocs simbòlic: El joc simbòlic és molt important en aquesta etapa ja que el nen/a desenvolupa la capacitat d’imitar situacions de la vida real i posar-se en la pell d'altres persones. Es tracta d'una activitat en la qual el nen passa contínuament de la realitat a l'imaginari.
 • Fem ciència: apropem al nen/a al seu entorn i podrà augmentar la comprensió sobre el seu entorn biològic i físic i identificar el seu lloc en el mateix, així com ajudar a construir les seves idees i interessos.
Podeu fer una visita virtual per les nostres instal·lacions d'infantil. Feu clik aquí.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra Política de galetes